امروز یکشنبه 28 تیر 1394

دعاوی املاک : با کمک ما به حق خود دست یابید

گروه حقوقی املاک و مستغلات ، مجموعه ای حقوقیست که وکالت پرونده های حقوقی را توسط وکلای با سابقه پایه یک دادگستری انجام خواهد داد در طي ساليان مراجعاتی که به دادگستري و وکالت در مراجع داوری و داوری در دعاوی متعدد متوجه گرديدیم بسياري از افراد در اثر نا آگاهي از قوانين جاري كشورمان گاه از رسيدن به حق خود باز مي مانند.بنا براين با توجه به رسالتی که در برقراری عدالت و سوگندی که خورده ایم و عشقی که به مردمان سرفراز سرزمینم می ورزیم،بر آن شدیم كه با ايجاد سایت حقوقی حاضردر صدد پاسخگويي به سوالات هموطنان عزيزم برآییم. لذا در زمینه مشاوره حقوقی و وکالت طرح و دفاع از كليه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع يد، تخليه يد- رفع تصرف عدواني - رفع ممانعت از حق - رفع مزاحمت - الزام تنظيم سند رسمي- الزام به فك رهن - الزام به اخذ پايان كار - ابطال سند - ابطال قرارداد - فسخ قرارداد مشاوره حقوقی و وکالت در زمينه انعقاد كليه قراردادهاي عمومي و خصوصي - پشتيباني اجراي قراردادها ملکی- طرح ودفاع از كليه دعاوي راجع به قراردادهاي مربوط به مشارکت مدنی يا هر نوع قرارداد حاوی تعهد - قبول واجراي داوری در قراردادها

خدمات حقوقی و تخصصی املاک

درخواست مشاوره


0912-13 27 300


0930-56 56 166

وکالت و مشاوره تخصصی املاک

احقاق حقوق ملکی

برنامه ریزی و پیگری برای احقاق حقوق موکل

تنظیم دادخواست

تنظیم اوراق حقوقی با توجه به قوانین و مقرارت برای دفاع از موکل

پیکیری پرونده

پیگیری پرونده در کلیه مراحل و در کلیه مراکز مرتبط ولازم در اسرع وقت

راهنمای دادرسی

راهنمای مراحعه به محاکم بر اساس اصول دادرسی

درخواست مشاوره